Viac

Trusted SSL Multi-Domain

 • Typ validácie: OV

 • ZÁRUKA na €400,000

 • Certifikát zabezpečuje do 10 rôznych domén,

Vydaniu CERTUM Trusted Multi-Domain SSL predchádza podrobná verifikácia údajov objednávateľa (OV). Certifikát je určený pre finančné inštitúcie a pre všetkých, ktorým záleží na povesti a od ktorých klienti očakávajú najlepšiu ochranu potvrdenú výškou finančných záruk.
 
Multi-Domain poskytuje možnosť zabezpečiť jedným certifikátom spojenie do mnohých rôznych domén (maximálne 10). Týmto spôsobom nahrádza dokonca 10 certifikátov SSL.

Popis

 • Cena certifikátu zahŕňa ochranu 4 domén,

 • Rozoznávaný 99.00% prehliadačmi

 • Šifrovanie 128-256 bit

 • Dĺžka šifrovacieho kľúča 2048 / 4096-bit

 • Rýchlejšie Validace

 • Pre sieťové spojenie firmy

 • Obsluhovaný všetkými najpopulárnejšími prehliadačmi

 • Bezplatná dynamická pečať CERTUM - znamením tvojej dôveryhodnosti

 • Cena certifikátu zabezpečuje ochranu nelimitovaného počtu serverov

 • Uznanie domény ako dôveryhodné doménové meno v globálnej sieti - dodržiavanie WebTrustSM/TM kritérií

 • Certifikát obsahuje názov domény a názov organizácie

Certifikát je podporovaný

 • IE
 • AOL
 • Netscape
 • Opera
 • Apple Safari
 • Google Chrome
 • Firefox

Viac informácií

Stiahnite si pdf súbor s podrobnými informáciami o výrobkov v tejto skupine.

Stiahnuť


Iné certifikáty z tohto emitenta:

CERTUM Trusted SSL Wildcard €205,31
CERTUM Premium EV €308,08
CERTUM Commercial SSL Multi-Domain €77,93

Certifikáty s tou istou validáciou:

Sectigo InstantSSL €44,17
DomenySSL Smart SSL €64,23
Sectigo InstantSSL Pro €66,26

Podobné produkty::

CERTUM Trusted SSL €102,55
CERTUM Trusted SSL Wildcard €205,31