Viac

Trusted SSL

 • Typ validácie: OV

 • ZÁRUKA na €400,000

 • Chráni jednotlivý názov domény

Vydaniu CERTUM Trusted SSL predchádza podrobná verifikácia údajov objednávateľa (OV). Certifikát je určený pre finančné inštitúcie a pre všetkých, ktorým záleží na povesti a od ktorých klienti očakávajú najlepšiu ochranu potvrdenú výškou finančných záruk.


Popis

 • Rozoznávaný 99.00% prehliadačmi

 • Šifrovanie 128-256 bit

 • Dĺžka šifrovacieho kľúča 2048 / 4096-bit

 • Rýchlejšie Validace

 • Pre sieťové spojenie firmy

 • Bezplatná dynamická pečať CERTUM - znamením tvojej dôveryhodnosti

 • Cena certifikátu zabezpečuje ochranu nelimitovaného počtu serverov

 • Uznanie domény ako dôveryhodné doménové meno v globálnej sieti - dodržiavanie WebTrustSM/TM kritérií

 • Certifikát obsahuje názov domény a názov organizácie

Certifikát je podporovaný

 • IE
 • AOL
 • Netscape
 • Opera
 • Apple Safari
 • Google Chrome
 • Firefox


Iné certifikáty z tohto emitenta:

CERTUM Premium EV €312,87
CERTUM Commercial SSL €6,31
CERTUM Trusted SSL Wildcard €208,51

Certifikáty s tou istou validáciou:

Sectigo InstantSSL €44,10
DomenySSL Smart Plus SSL €66,06
Sectigo InstantSSL Pro €66,15

Podobné produkty::

CERTUM Trusted SSL Wildcard €208,51
CERTUM Trusted SSL Multi-Domain €312,87