Viac

EV SSL Plus

 • Typ validácie: EV

 • ZÁRUKA na $1,500,000 (~€1,322,151)

 • Možnosť: bezplatne chráni doménu s www (napr. www.ssl4less.sk) a www (ssl4less.sk)

Certifikát EV SSL pomáha chrániť Vašich klientov a dodatočne buduje dôveru počas on-line nákupov. EV SSL mení vzhľad zobrazovaného pásika adresy. Vďaka certifikátu je zelený a zobrazuje názov majiteľa servisu. Týmto spôsobom si osoba kupujúca on-line môže byť istá, že objednáva v legálnom obchode a nikto iný sa pod ním neskrýva.
 
Oboznámte sa s podrobnosťami:

*Iba spoločnosti z týchto krajín môžu získať certifikát:
US, CA, GB, AF, AX, AL, DZ, AS, AD,AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CW, CY, CZ, DK, CJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, GS, BL, KN, MF, LC, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, S.C., SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, SS, ES, LK, SH, PM, SR, SJ, SZ, SE, CH, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UM, UG, UA, AE, UY, UZ, VU, VA, VE, VN, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW


Popis

new
 • Chráni jednotlivý názov domény

 • Rozoznávaný 99.00% prehliadačmi

 • Šifrovanie 128-256 bit

 • Dĺžka šifrovacieho kľúča 2048-bit

 • Pre stredné e-commerce servisy

 • Obsluhovaný všetkými najpopulárnejšími prehliadačmi

 • Úplná verifikácia firmy/organizácie

 • Pokročilá ochrana internetových strán

 • Technológia EV (Extended Validation) chrániaca pre phishingovým atakom

 • Zelený pásik adresy

 • Cena certifikátu zabezpečuje ochranu nelimitovaného počtu serverov

 • SSL v súlade s požiadavkami Facebook Apps

 • Pomoc pri príprave dokumentácie

 • ASISTENT SSL: Automatické generovanie CSR a kľúča!

Certifikát je podporovaný

 • IE
 • AOL
 • Opera
 • Apple Safari
 • Google Chrome
 • Firefox


Certifikáty s tou istou validáciou:

GeoTrust True BusinessID EV €150,03
Thawte SSL WebServer EV €250,70
ENTRUST EV SSL €308,02

Podobné produkty::

DigiCert SSL Plus €163,19
DigiCert EV Multi-Domain SSL €405,90
DigiCert Wildcard Plus €498,57