Viac

UC MultiDomain SSL

 • Typ validácie: OV

 • Certifikát zabezpečuje do 210 rôznych domén,

 • Cena certifikátu zahŕňa ochranu 5 domén,

Certifikát Unified Communications – Certifikát UCC zabezpečuje dokonca do 210 domén všetkých úrovní - je to úspora peňazí a spojenie niekoľkých špecializovaných riešení v jednom. UCC je podporovaný MS ® Exchange 2007, Exchange 2010, Exchange 2013 a OCS 2007.
 
Unified Communications MultiDomain SSL je vydávaný národným Autorizačným Centrom DomenySSL. Je to pohodlnejšia forma verifikácie, jednoduchší kontakt a čitateľné pravidlá s uchovaním svetových noriem týkajúcich sa on-line bezpečnosti.
 
SSL je určený predovšetkým pre firmy, ktoré využívajú MS® Exchange 2007, Exchange 2010, Exchange 2013 a Office Communications Server 2007.
 
Dátum vypršania platnosti certifikátov, ktoré obsahujú lokálne doménu/IP nesmie prekročiť 01.11.2015.

Popis

 • Rozoznávaný 99.90% prehliadačmi

 • Šifrovanie 128/256 bit

 • Dĺžka šifrovacieho kľúča 2048 bit

 • Podpora cez e-mail a WWW

 • Možnosť pridávať domény počas celého obdobia pôsobnosti certifikátu

 • Rozšírená, komplexná technická podpora

 • Pomoc pri príprave dokumentácie

 • Priamy prístup k expertom CA

 • Podpora MS® Exchange 2007, Exchange 2010 a OCS 2007

Certifikát je podporovaný

 • IE 5.01+
 • AOL 5+
 • Netscape 4.7+
 • Opera 7+
 • Apple Safari 1.2+
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox 1+

Viac informácií

Stiahnite si pdf súbor s podrobnými informáciami o výrobkov v tejto skupine.

Stiahnuť


Iné certifikáty z tohto emitenta:

DomenySSL EV SSL €314,52
DomenySSL Safe SSL €220,60
DomenySSL Smart Plus SSL €70,56

Certifikáty s tou istou validáciou:

Sectigo InstantSSL €44,06
DomenySSL Smart SSL €65,07
Sectigo InstantSSL Pro €66,09