Viac

SuperFAST PRO UCC Wildcard SSL

 • Typ validácie: DV

 • Chráni nelimitovaný počet subdomén

 • Certifikát zabezpečuje do 210 rôznych domén,

SuperFAST PRO UCC Wildcard SSL zabezpečuje dokonca do 210 domén všetkých úrovní - je to úspora peňazí a spojenie niekoľkých špecializovaných riešení v jednom. UCC je podporovaný MS ® Exchange 2007, Exchange 2010, Exchange 2013 a OCS 2007.

Certifikát je vydávaný na základe verifikácie práva na vlastnenie domény (DV). Je to najrýchlejší spôsob získania certifikátu SSL.
 
Typ Wildcard SSL umožňuje zabezpečiť nelimitovaný počet poddomén (napr. panel.ssl4less.sk, a.ssl4less.sk, b.ssl4less.sk, c.ssl4less.sk etc.).
Certifikát je vydávaný národným Autorizačným Centrom DomenySSL. Je to pohodlnejšia forma verifikácie, jednoduchší kontakt a čitateľné pravidlá s uchovaním svetových noriem týkajúcich sa on-line bezpečnosti.
 
DomenySSL SuperFAST PRO UCC Wildcard je určený predovšetkým pre firmy, ktoré využívajú MS® Exchange 2007, Exchange 2010, Exchange 2013 a Office Communications Server 2007 a chcú zabezpečiť jeden plne kvalifikovaný názov domény domény a Wildcard s jedným certifikátom.
 
 
Dátum vypršania platnosti certifikátov, ktoré obsahujú lokálne doménu/IP nesmie prekročiť 01.11.2015.

 


Popis

new
 • Cena certifikátu zahŕňa ochranu 4 domén,

 • Rozoznávaný 99.90% prehliadačmi

 • Šifrovanie 128-256 bit

 • Dĺžka šifrovacieho kľúča 2048 bit

 • Pre stredné e-commerce servisy

 • Obsluhovaný všetkými najpopulárnejšími prehliadačmi

 • Podpora cez e-mail a WWW

 • Možnosť pridávať domény počas celého obdobia pôsobnosti certifikátu

 • Rozšírená, komplexná technická podpora

 • Cena certifikátu zabezpečuje ochranu nelimitovaného počtu serverov

 • SSL v súlade s požiadavkami Facebook Apps

 • Priamy prístup k expertom CA

 • ASISTENT SSL: Automatické generovanie CSR a kľúča!

 • Podpora MS® Exchange 2007, Exchange 2010 a OCS 2007

Certifikát je podporovaný

 • IE 5.01+
 • AOL 5+
 • Netscape 4.7+
 • Opera 7+
 • Apple Safari 1.2+
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox 1+

Viac informácií

Stiahnite si pdf súbor s podrobnými informáciami o výrobkov v tejto skupine.

Stiahnuť


Iné certifikáty z tohto emitenta:

DomenySSL EV MultiDomain SSL €365,69
DomenySSL Profesional MultiDomain Wildcard SSL €562,83
SuperFAST PRO SSL €81,27

Certifikáty s tou istou validáciou:

SuperFAST SSL €5,89
CERTUM Commercial SSL €5,89
CERTUM Commercial SSL Wildcard €20,11

cyber_Folks S.A. – Cookie settings

Do you like good cookies? We too! Some cookies are required for the website to function properly. Also accept additional cookies related to service performance, social networking and marketing. Cookies are also used to personalize ads. Thanks to them, you will get the best experience of our website, which we are constantly improving. The consent granted voluntarily may be withdrawn or modified at any time. More information about the cookies used can be found in our privacy policy. If you prefer to specify your preferences precisely - see the types of cookies below.

Functional (always active)

These are cookies that are necessary for the website to function. The website will not function fully properly without accepting these types of cookies. Example: A cookie that saves your consent or objection is needed so that we know if we have your consent for certain actions on the website, they will also allow you to log in to the Customer Panel, place an order or contact us via chat.

Analytical and performance

They will make it possible to collect information on how to use the website. These files will allow us to count visits and traffic sources to our site, so we can measure and improve its performance, as well as find out which pages are the most and least popular, and understand how visitors navigate our site. They help us analyze website performance and collect synthetic information. Example: We can make heatmaps, so we know which content is readable and which is not, and this allows for better website design. Thanks to them, we can also see which blog entries were read more often and which less often, which allows us to develop more interesting content. The main tool we use is Google Analytics.

Social

It is social platform cookies that will enable you to be associated with your social media accounts. You can share content from our website there. Social network files (from third parties, such as Facebook) collect information to provide personalized advertising content. For example: Ads on your social media are better suited to you and you reduce the chance of seeing excess ads for already purchased services or products.

Marketing

These are files related to the operation of marketing automation systems and ad accountability. Thanks to them, we limit, for example, the number of views of a given advertisement. They also allow us to perform comparative tests, thanks to which we constantly improve the operation of our website. By testing multiple page layouts, it is easier to get one that provides the best readability for users. Communication also becomes more personalized. For example, we may give you an article on how to find a domain name when we see that you are looking for a domain and it is difficult for you to find a suitable name. We can also, for example, show you a hint about logging in, if we see several unsuccessful attempts in a row. Based on the information from these cookies and activity on other websites, your interest profile is built. We mainly use the Google and Facebook advertising network.