Viac

Code Signing

 • Zabezpečuje mnoho druhov súborov (napr. .exe, .cab, VBA, Java, .ocx, .dll etc.)

 • Pracuje správne na všetkých hlavných operačných systémoch

 • Používa technológiu Microsoft Authenticode®

Istý zdroj a ochrana obsahu sťahovaného z Internetu.
 
Každý používateľ, ktorý sťahuje on-line program si chce byť istý, že program nie je infikovaný, modifikovaný alebo poškodený. Vďaka zabezpečeniu programov technológiou Code Signing môžu Vaši klienti dôverovať danému programovému vybaveniu a bezpečne ho sťahovať. Certifikát Code Signing je založený na technológii digitálneho podpisu, ktorý potvrdzuje originalitu programov sprístupňovaných v sieti a dokazuje, že odosielané súbory neboli modifikované.
 
Bol vytvorený pre vydavateľov programového vybavenia, firmy a organizácie.

Code Signing Certificate:

Zvyšné výhody použitia:
 • autenticita programov vo všetkých bodoch sťahovania,
 • integrita odosielaných údajov,
 • ochrana pred modifikáciou obsahu,
 • schovanie chrániacich kódov,
 • automatická výstraha o poškodení alebo zámene súboru počas sťahovania,
 • zvýšenie dôvery medzi klientmi,
 • zlepšenie názoru o poskytovateľovi služby,
 • zvýšenie počtu sťahovaných programov.

Viac informácií

Stiahnite si pdf súbor s podrobnými informáciami o výrobkov v tejto skupine.

Stiahnuť


Iné certifikáty z tohto emitenta:

Sectigo EV Multi-Domain SSL €702,25
Sectigo Platinum SSL €359,41
Sectigo PremiumSSL Wildcard €349,63

Podobné produkty::

Žiadne produkty
 • Certum
 • Certum
 • Certum
 • Certum
 • Certum
 • Certum
 • Certum
 • Certum
 • Certum
 • Certum