Viac

Program Reseller

Chcete predávať certifikáty? Plánujete rozšíriť okruh svojich služieb?

Reseller Program umožňuje získať najvýhodnejšie ceny pre viac ako 111 SSL certifikátov, vydaných z popredných svetových dodávateľov 11. Pravdepodobne je to najširšia ponuka s akou sa na trhu môžete stretnúť.

Čo získate?

 • testované recept na ZISKU;
 • prístup k čo najširší výber SSL certifikátov na trhu;
 • konkurencieschopné ceny našich výrobkov;
 • rýchle vykonávanie príkazov;
 • plná automatizácia systému;
 • širokú škálu plug-inov pre uľahčenie integrácie systému;
 • prístup k moderným API;
 • bezpečnosť transakcií a dát;
 • vysoká flexibilita pri výbere marže, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom;
 • stály prístup k prostriedkom deponovaným na Vašom partnerskom účte;
 • podpora špecializovaných poradcov, ktorí vám pomôžu;
 • viacjazyčná podpora;
 • prístup k nášmu know-how;
 • marketingová podpora sa získavanie zákazníkov.

WHMCS Plugin

Viac

Plugin vám umožňuje vybrať, konfigurovať a predávať široký sortiment SSL certifikátov z najuznávanejších výrobcov.

WHMCS je all-in-one pre správu klienta, fakturácia a podpora riešenia pre on-line podnikania. Manipulácia všetko od registráciou k odstúpeniu od zmluvy, WHMCS je silný obchodný nástroj pre automatizáciu, ktorá vám dáva pevne pod kontrolou.

Matt, WHMCS Founder/Lead Developer

WHMCS plugin požiadavky

 • PHP 5.2 - 5.6,
 • MySQL s InnoDB,
 • podpora pre PHP - cURL,
 • podpora pre PHP - json.

Kontakt

info@ssl4less.eu
+48 12 446 63 77

Kontaktný formulár

 • {{ msg }}
{{ successMessage }}
* *

Správcom vašich osobných údajov je cyber_Folks S.A., viac o spracovaní osobných údajov si môžete prečítať v našom Privacy policy.

* – požadované políčka

Pravidlá programu

 • Do programu sa môžu zapojiť iba hospodárske subjekty.
 • Podmienkou na začatie spolupráce je vykonanie zálohy, ktorá celkovo nabije konto Resellera. Z účtu sa budú sťahovať pohľadávky za predkladané objednávky.
 • Partnerská úroveň je ustaľovaná podľa systému Panela Klienta na hodinu 24:00 posledného dňa každého štvrťroku (marec, jún, september, december) a platí počas nasledujúceho štvrťroku.
 • Ceny platné pre Resellera sú ustaľované podľa jeho štatútu v štvrťroku, v ktorom predkladá objednávku.
 • Pre resellera, ktorý do programu vstúpi počas štvrťroka, bude ustálená úroveň partnerstva v priebehu 24 h od zaúčtovania prvého vloženia prostriedkov.
 • V prípade, ak Reseller vyplatí prostriedky uložené na účte, výsledkom čoho bude pokles bilancie účtu pod jeho prah, od vyplatenej sumy bude odrátaný rozdiel medzi cenou objednávok predložených v priebehu posledného zúčtovacieho obdobia v doterajšej úrovni a cenou aká prisluhuje v úrovni, ktorej zodpovedá stav účtu po tom, ako Reseller vyplatí prostriedky z účtu.
 • Provízia od platby on-line predstavuje 3% hodnoty s DPH.

API

Využite otvorený API SSL, aby ste proces objednávania certifikátov SSL a ich riadenie Vašimi klientmi úplne zautomatizovali.

Predávate alebo chcete predávať certifikáty SSL? Naše API SSL umožňuje neobmedzený prístup všetkým používateľom. Uľahčuje, zrýchľuje a chráni Vaše činnosti.

Spojenie s API SSL je chránené šifrovaným spojením pomocou protokolu SSL. Za účelom získania prístupu k serveru API SSL je okrem toho potrebné uviesť IP adresu vlastného servera, z ktorého bude spojenie nadväzované. Celý proces komunikácie vďaka použitým prostriedkom prebieha bezpečným a neprerušovaným spôsobom.

Naše API Vám umožňuje zlepšenie nákupného procesu. Nemusíte znášať náklady spojené s budovaním špecializovaných nástrojov. Stačí, ak integrujete svoj systém s riešeniami navrhnutými naším servisom. Za prístup do API SSL neznášate žiadne poplatky.

Používaním API SSL si vyberáte:

 • ľahký prístup k pohodlným technológiám,
 • celková bezpečnosť všetkých procesov,
 • neustála technická podpora konzultantov,
 • záruka bezchybnosti,
 • chýbajú akékoľvek náklady.

Cenník

Depozitné sadzby v Programe Reseller.

Pay as You Grow (PaYG) - vkladajte prostriedky a hromaďte ich na účte. Spolu s nárastom prostriedkov určených na certifikáty sa zvyšuje Váš štatút: od "Silver", cez "Gold", až po "Platinum". Čím vyšší štatút, tým lepšie podmienky dostanete.

Partnerský štatút Akciová cena depozitu (USD) Štandardná cena depozitu (USD)
Silver 300 1500
Gold 1500 6000
Platinum 6000 15000

cyber_Folks S.A. – Cookie settings

Do you like good cookies? We too! Some cookies are required for the website to function properly. Also accept additional cookies related to service performance, social networking and marketing. Cookies are also used to personalize ads. Thanks to them, you will get the best experience of our website, which we are constantly improving. The consent granted voluntarily may be withdrawn or modified at any time. More information about the cookies used can be found in our privacy policy. If you prefer to specify your preferences precisely - see the types of cookies below.

Functional (always active)

These are cookies that are necessary for the website to function. The website will not function fully properly without accepting these types of cookies. Example: A cookie that saves your consent or objection is needed so that we know if we have your consent for certain actions on the website, they will also allow you to log in to the Customer Panel, place an order or contact us via chat.

Analytical and performance

They will make it possible to collect information on how to use the website. These files will allow us to count visits and traffic sources to our site, so we can measure and improve its performance, as well as find out which pages are the most and least popular, and understand how visitors navigate our site. They help us analyze website performance and collect synthetic information. Example: We can make heatmaps, so we know which content is readable and which is not, and this allows for better website design. Thanks to them, we can also see which blog entries were read more often and which less often, which allows us to develop more interesting content. The main tool we use is Google Analytics.

Social

It is social platform cookies that will enable you to be associated with your social media accounts. You can share content from our website there. Social network files (from third parties, such as Facebook) collect information to provide personalized advertising content. For example: Ads on your social media are better suited to you and you reduce the chance of seeing excess ads for already purchased services or products.

Marketing

These are files related to the operation of marketing automation systems and ad accountability. Thanks to them, we limit, for example, the number of views of a given advertisement. They also allow us to perform comparative tests, thanks to which we constantly improve the operation of our website. By testing multiple page layouts, it is easier to get one that provides the best readability for users. Communication also becomes more personalized. For example, we may give you an article on how to find a domain name when we see that you are looking for a domain and it is difficult for you to find a suitable name. We can also, for example, show you a hint about logging in, if we see several unsuccessful attempts in a row. Based on the information from these cookies and activity on other websites, your interest profile is built. We mainly use the Google and Facebook advertising network.