Viac

Testovať certifikát SSL

Tu môžete skontrolovať, či certifikát SSL je na serveri správne nainštalovaný. Zadajte adresu webovej stránky. Po krátkom testovaní sa na strane objavia informácie o lehote platnosti certifikátu, identifikovateľnosti prehliadačov, prípadných chybách atď.