Viac

Konvertovať SSL

Pri spúšťaní šifrovania na internetovej strane www si každý server vyžaduje iný druh súboru s certifikátom. Konvertor SSL rýchlo a ľahko nahrádza súbory 6 formátov - v závislosti od toho, ktorý je požadovaný. Na výber sú: PEM, DER, PKCS#7, P7B, PKCS#12 a PFX.

Ak bol Váš certifikát vydaný vo formáte, ktorý server neobsluhuje, použite nižšie uvedený konvertor:

  • vyberte súčasný formát certifikátu,
  • vyberte formát na aký má byť zmenený,
  • načítajte súbor s certifikátom SSL,
  • kliknite na tlačidlo konvertovať.
Súčasný formát:
Zmeniť na:
 

* - požadované políčka

Formát PEM

Je to najpopulárnejší formát v akom Autorizačné centrá vydávajú certifikáty SSL. V tomto formáte môže byť sprístupňovaný intermediate certifikát a hlavný CA. Tento druh je identifikovateľný po rozšírení súboru: .pem, .crt, .cer alebo .key (v súboroch sa nachádzajú riadky BEGIN a END certifikáty, kľúča atď.). Je zakódovaný vo formáte Base64.

PEM je kompatibilný so servermi Apache a podobnými. Väčšina serverov si počas inštalácie vyžaduje jednotlivé súbory - certifikát/y nemôže byť spojený so súkromným kľúčom atď.


Formát DER

Je to binárna forma PEM. Súbory s týmto formátom certifikátu môžu mať koncovku .der alebo .cer.

DER sa najčastejšie využíva na inštaláciu na serveroch Java. Konvertor umožňuje zmenu certifikátov na typ .der, na konverziu kľúča je potrebné použiť príkazy OpenSSL.


Formát PKCS#7 alebo P7B

Tieto súbory sú väčšinou kódované vo formáte Base64 a majú koncovky .p7b alebo .p7c. Súbory P7B obsahujú riadky "-----BEGIN PKCS7-----" a "-----END PKCS7-----". V tomto formáte sa nenachádzajú súkromné kľúče.

PKCS#7 a P7B sa používajú na inštaláciu o. i. na serveroch Microsoft Windows a Java Tomcat.


Formát PKCS#12 alebo PFX

Je to binárny formát, v ktorom sa nachádza certifikát vydaný pre domény (strany), intermediate certifikáty a súkromný kľúč. Súbory majú vo väčšine koncovky .pfx alebo .p12. Najčastejšie sa používajú na import a export certifikátov ako aj súkromných kľúčov na serveroch Windows.

Počas zmeny formátu PFX na PEM, bude v jednom súbory umiestnený certifikát a súkromný kľúč. Ak ich chcete rozdeliť, v textovom editori je potrebné otvoriť súbor, skopírovať ho do osobitných súborov spolu s riadkami BEGIN a END a následne uložiť ako certifikat.cer, CA.cer a sukromnykluc.key.


Kliknite tu, aby ste na konverziu použili príkazy OpenSSL.

cyber_Folks S.A. – Cookie settings

Do you like good cookies? We too! Some cookies are required for the website to function properly. Also accept additional cookies related to service performance, social networking and marketing. Cookies are also used to personalize ads. Thanks to them, you will get the best experience of our website, which we are constantly improving. The consent granted voluntarily may be withdrawn or modified at any time. More information about the cookies used can be found in our privacy policy. If you prefer to specify your preferences precisely - see the types of cookies below.

Functional (always active)

These are cookies that are necessary for the website to function. The website will not function fully properly without accepting these types of cookies. Example: A cookie that saves your consent or objection is needed so that we know if we have your consent for certain actions on the website, they will also allow you to log in to the Customer Panel, place an order or contact us via chat.

Analytical and performance

They will make it possible to collect information on how to use the website. These files will allow us to count visits and traffic sources to our site, so we can measure and improve its performance, as well as find out which pages are the most and least popular, and understand how visitors navigate our site. They help us analyze website performance and collect synthetic information. Example: We can make heatmaps, so we know which content is readable and which is not, and this allows for better website design. Thanks to them, we can also see which blog entries were read more often and which less often, which allows us to develop more interesting content. The main tool we use is Google Analytics.

Social

It is social platform cookies that will enable you to be associated with your social media accounts. You can share content from our website there. Social network files (from third parties, such as Facebook) collect information to provide personalized advertising content. For example: Ads on your social media are better suited to you and you reduce the chance of seeing excess ads for already purchased services or products.

Marketing

These are files related to the operation of marketing automation systems and ad accountability. Thanks to them, we limit, for example, the number of views of a given advertisement. They also allow us to perform comparative tests, thanks to which we constantly improve the operation of our website. By testing multiple page layouts, it is easier to get one that provides the best readability for users. Communication also becomes more personalized. For example, we may give you an article on how to find a domain name when we see that you are looking for a domain and it is difficult for you to find a suitable name. We can also, for example, show you a hint about logging in, if we see several unsuccessful attempts in a row. Based on the information from these cookies and activity on other websites, your interest profile is built. We mainly use the Google and Facebook advertising network.