Viac

Konvertovať SSL

Pri spúšťaní šifrovania na internetovej strane www si každý server vyžaduje iný druh súboru s certifikátom. Konvertor SSL rýchlo a ľahko nahrádza súbory 6 formátov - v závislosti od toho, ktorý je požadovaný. Na výber sú: PEM, DER, PKCS#7, P7B, PKCS#12 a PFX.

Ak bol Váš certifikát vydaný vo formáte, ktorý server neobsluhuje, použite nižšie uvedený konvertor:

  • vyberte súčasný formát certifikátu,
  • vyberte formát na aký má byť zmenený,
  • načítajte súbor s certifikátom SSL,
  • kliknite na tlačidlo konvertovať.
Súčasný formát:
Zmeniť na:
 

* - požadované políčka

Formát PEM

Je to najpopulárnejší formát v akom Autorizačné centrá vydávajú certifikáty SSL. V tomto formáte môže byť sprístupňovaný intermediate certifikát a hlavný CA. Tento druh je identifikovateľný po rozšírení súboru: .pem, .crt, .cer alebo .key (v súboroch sa nachádzajú riadky BEGIN a END certifikáty, kľúča atď.). Je zakódovaný vo formáte Base64.

PEM je kompatibilný so servermi Apache a podobnými. Väčšina serverov si počas inštalácie vyžaduje jednotlivé súbory - certifikát/y nemôže byť spojený so súkromným kľúčom atď.


Formát DER

Je to binárna forma PEM. Súbory s týmto formátom certifikátu môžu mať koncovku .der alebo .cer.

DER sa najčastejšie využíva na inštaláciu na serveroch Java. Konvertor umožňuje zmenu certifikátov na typ .der, na konverziu kľúča je potrebné použiť príkazy OpenSSL.


Formát PKCS#7 alebo P7B

Tieto súbory sú väčšinou kódované vo formáte Base64 a majú koncovky .p7b alebo .p7c. Súbory P7B obsahujú riadky "-----BEGIN PKCS7-----" a "-----END PKCS7-----". V tomto formáte sa nenachádzajú súkromné kľúče.

PKCS#7 a P7B sa používajú na inštaláciu o. i. na serveroch Microsoft Windows a Java Tomcat.


Formát PKCS#12 alebo PFX

Je to binárny formát, v ktorom sa nachádza certifikát vydaný pre domény (strany), intermediate certifikáty a súkromný kľúč. Súbory majú vo väčšine koncovky .pfx alebo .p12. Najčastejšie sa používajú na import a export certifikátov ako aj súkromných kľúčov na serveroch Windows.

Počas zmeny formátu PFX na PEM, bude v jednom súbory umiestnený certifikát a súkromný kľúč. Ak ich chcete rozdeliť, v textovom editori je potrebné otvoriť súbor, skopírovať ho do osobitných súborov spolu s riadkami BEGIN a END a následne uložiť ako certifikat.cer, CA.cer a sukromnykluc.key.


Kliknite tu, aby ste na konverziu použili príkazy OpenSSL.