Viac

Generovať CSR

CSR (Certificate Signing Request) je súbor potreba vydať certifikát SSL.

Ako vygenerovať CSR?
  1. Vyplňte nižšie uvedené políčka podľa uvedených pokynov a bez slovenských znakov.
  2. CSR bude zobrazený na strane.
  3. Skopírujte ho, vložte do textového editora a uložte ako csr.txt - bude potrebný po predložení objednávky na certifikát SSL.
  4. Druhý vygenerovaný súbor je súkromným kľúčom - bude potrebný počas inštalácie certifikátu. Uložte ho a nesprístupňujte neoprávneným osobám.
  5. Všetky polia nižšie sú povinné.
Enter the full domain name to be protected with an SSL certificate, e.g. YourDomain.com
For Wildcard certificates, use the form: *.YourDomain.com
Úplný názov firmy alebo organizácie, ktorej doména patrí
. V prípade súkromných osôb je potrebné uviesť meno a priezvisko.
Oddelenie firmy objednávajúcej certifikát, napr. IT
Sídlo majiteľa domény, napr. Bratislava
Celý názov kraja napísaný malým písmenom, napr. bratislavsky
Vyberte štát.
Uveďte svoju e-mailovú adresu.
Vyberte typ súkromných a verejných kľúčov.
Vzhľadom k novým bezpečnostným normám, akýkoľvek certifikát SSL končiaci dňom 1. januára 2017 alebo po tomto dátume, budú vydávané s použitím SHA-2 bez ohľadu na to, či je tu zvolený SHA-2.
Najmenšia hodnota je 2048-bit.
Vyberte eliptickú krivku.
Inštrukciu generovania súborov CSR je možné nájsť aj vo FAQ v kategórii Súbor CSR.
Pre aplikáciu IIS sa odporúča vygenerovanie CSR-u priamo v programovom vybavení servera.

cyber_Folks S.A. – Cookie settings

Do you like good cookies? We too! Some cookies are required for the website to function properly. Also accept additional cookies related to service performance, social networking and marketing. Cookies are also used to personalize ads. Thanks to them, you will get the best experience of our website, which we are constantly improving. The consent granted voluntarily may be withdrawn or modified at any time. More information about the cookies used can be found in our privacy policy. If you prefer to specify your preferences precisely - see the types of cookies below.

Functional (always active)

These are cookies that are necessary for the website to function. The website will not function fully properly without accepting these types of cookies. Example: A cookie that saves your consent or objection is needed so that we know if we have your consent for certain actions on the website, they will also allow you to log in to the Customer Panel, place an order or contact us via chat.

Analytical and performance

They will make it possible to collect information on how to use the website. These files will allow us to count visits and traffic sources to our site, so we can measure and improve its performance, as well as find out which pages are the most and least popular, and understand how visitors navigate our site. They help us analyze website performance and collect synthetic information. Example: We can make heatmaps, so we know which content is readable and which is not, and this allows for better website design. Thanks to them, we can also see which blog entries were read more often and which less often, which allows us to develop more interesting content. The main tool we use is Google Analytics.

Social

It is social platform cookies that will enable you to be associated with your social media accounts. You can share content from our website there. Social network files (from third parties, such as Facebook) collect information to provide personalized advertising content. For example: Ads on your social media are better suited to you and you reduce the chance of seeing excess ads for already purchased services or products.

Marketing

These are files related to the operation of marketing automation systems and ad accountability. Thanks to them, we limit, for example, the number of views of a given advertisement. They also allow us to perform comparative tests, thanks to which we constantly improve the operation of our website. By testing multiple page layouts, it is easier to get one that provides the best readability for users. Communication also becomes more personalized. For example, we may give you an article on how to find a domain name when we see that you are looking for a domain and it is difficult for you to find a suitable name. We can also, for example, show you a hint about logging in, if we see several unsuccessful attempts in a row. Based on the information from these cookies and activity on other websites, your interest profile is built. We mainly use the Google and Facebook advertising network.