Viac

Generovať CSR

CSR (Certificate Signing Request) je súbor potreba vydať certifikát SSL.

Ako vygenerovať CSR?
  1. Vyplňte nižšie uvedené políčka podľa uvedených pokynov a bez slovenských znakov.
  2. CSR bude zobrazený na strane.
  3. Skopírujte ho, vložte do textového editora a uložte ako csr.txt - bude potrebný po predložení objednávky na certifikát SSL.
  4. Druhý vygenerovaný súbor je súkromným kľúčom - bude potrebný počas inštalácie certifikátu. Uložte ho a nesprístupňujte neoprávneným osobám.
  5. Všetky polia nižšie sú povinné.
Enter the full domain name to be protected with an SSL certificate, e.g. YourDomain.com
For Wildcard certificates, use the form: *.YourDomain.com
Úplný názov firmy alebo organizácie, ktorej doména patrí
. V prípade súkromných osôb je potrebné uviesť meno a priezvisko.
Oddelenie firmy objednávajúcej certifikát, napr. IT
Sídlo majiteľa domény, napr. Bratislava
Celý názov kraja napísaný malým písmenom, napr. bratislavsky
Vyberte štát.
Uveďte svoju e-mailovú adresu.
Vyberte typ súkromných a verejných kľúčov.
Vzhľadom k novým bezpečnostným normám, akýkoľvek certifikát SSL končiaci dňom 1. januára 2017 alebo po tomto dátume, budú vydávané s použitím SHA-2 bez ohľadu na to, či je tu zvolený SHA-2.
Najmenšia hodnota je 2048-bit.
Vyberte eliptickú krivku.
Inštrukciu generovania súborov CSR je možné nájsť aj vo FAQ v kategórii Súbor CSR.
Pre aplikáciu IIS sa odporúča vygenerovanie CSR-u priamo v programovom vybavení servera.